Izmena konkursa za procenu sredstava za zaštitu bilja

 

Poštovani,

Obaveštavamo vas o izmenama  konkursa za procenu sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci i osnovnih supstanci u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, za potrebe Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS” broj 116 od 07.12.2012. godine. Ispravka konkursa je objavljena u “Službenom glasniku RS” broj 123 od 28.12.2012. godine.

U prilogu možete naći tekst Konkursa, tekst ispravke Konkursa, kao i tekst izmenjene konkursne dokumentacije.