КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ И ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ФИТОСАНИТАРНОЈ ОБЛАСТИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је расписало Конкурс за обављање поверених и послова од јавног интереса у фитосанитарној области, на основу члана 18. Закона о здрављу биља („Службени гласник РС“ број 41/09), а у вези члана 17. Закона здрављу биља („Службени гласник РС“ број 41/2009), чланa 13. Закона о семену („Службени гласник РС“, бр. 45/2005 и 30/2010), члана 13. Закона о садном материјалу, воћака винове лозе и хмеља („Службени гласник РС“, бр. 18/2005 и 30/2010 – др. закон), чланa 16. Закона о семену и садном материјалу („Службени гласник РС“, бр. 54/93, 67/93, 35/94, 43/94 – испр. 135/04 – др. закон 18/2005, 45/05 – др. закон 101/05), а све у складу са чланом 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018, 47/2018 – др. закон).

Конкурс је објављен у “Службеном гласнику РС”, број 103/2018 од 26.12.2018. године. Рок за подношење пријава истиче 10.01.2019. године.