Контакти Твининг пројекта

 

Riccardo Rossi Paccani,
Резидентни саветник на пројекту
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
Омладинских бригада 1, канц. 416
11070 Нови Београд, Србија
Тел.+381 11 260 8861/2
Moб: +381 63 184 3323
Email: rta.phyto.twinning@minpolj.gov.rs

 

Вања Жанко,
Асистент резидентног саветника на пројекту
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
Омладинских бригада 1, канц. 416
11070 Нови Београд, Србија
Tel: +381 11 260 8861/2
Mob: +381 63 77 65 215
Email: info.twinning@minpolj.gov.rs

 

Александра Мирковић,
Преводилац на пројекту
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
Омладинских бригада 1, канц. 416
11070 Нови Београд, Србија
Tel: +381 11 260 8861/2
Mob: +381 63 70 26 194
Email: aleksandra001@hotmail.com