Kontakt

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Adresa: Omladinskih brigada br. 1 (SIV III)

11070 Novi Beograd PAK: 190999

Kontakt informacije:

Direktor: Nebojša Milosavljević

* tel/faks: 011.311.77.29

* e-pošta: upravabilje@minpolj.gov.rs

Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin

Načelnik: Slađana Lukić

* tel: 011.21.20.464
* e-pošta: sladjana.lukic@minpolj.gov.rs

Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Šef: Lidija Ristić Matijević

* tel: 011.2602.329
* e-pošta: lidija.matijevic@minpolj.gov.rs

Odsek za priznavanje sorti

Šef: Dragan Dedić

* tel: 011.311.73.17
* e-pošta: dragan.dedic@minpolj.gov.rs

Grupa za sertifikaciju semena i sadnog materijala

Rukovodilac: Vlade Đoković

* tel: 011.311.73.71
* e-pošta: vlade.djokovic@minpolj.gov.rs

Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost

Rukovodilac: Jovan Vujović

* tel: 011.311.70.94
* e-pošta: jovan.vujovic@minpolj.gov.rs

Grupa za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla u fitosanitarnoj oblasti

Rukovodilac: Snežana Savčić-Petrić

* tel: 011.2600.081
* e-pošta: snezana.savcicpetric@minpolj.gov.rs

Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije

Načelnik: Dragoljub Brajović

* tel: 011.2120.462
* e-pošta: dragoljub.brajovic@minpolj.gov.rs

Odeljenje fitosanitarne inspekcije

Načelnik: Nenad Milojević

* tel: 011.311.74.77
* e-pošta: nenad.milojevic@minpolj.gov.rs

Odsek za pravne, opšte i finansijske poslove

Šef odseka: Dragan Milenković

* tel: 011.314.97.71
* e-pošta: dragan.milenkovic@minpolj.gov.rs


Administrator sajta Uprave za zaštitu bilja: Vladimir Stanković

* tel: 011.311.74.77
* e-pošta: vladimir.stankovic@minpolj.gov.rs