Kontrolne liste fitosanitarne inspekcije

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste Fitosanitarne inspekcije Uprave za zaštitu bilja.

KONTROLNA LISTA- kontrola prometa sredstava za zaštitu bilja na malo KL-01-01/01

pdfKONTROLNA LISTA- kontrola prometa sredstava za zaštitu bilja na veliko KL-02-01/01

pdfKONTROLNA LISTA – kontrola prometa sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja KL-08-01/01

pdf KONTROLNA LISTA – fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u proizvodnji kod proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja KL-07-01/01

pdfKONTROLNA LISTA- kontrola kvaliteta semena poljoprivrednog bilja u prometu KL-05-01/01

pdfKONTROLNA LISTA- kontrola dorada semena poljoprivrednog bilja KL-06-01/01

pdfKONTROLNA LISTA- kontrola prometa sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta na malo KL-03-01/01

pdfKONTROLNA LISTA-kontrola prometa sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta na veliko KL-04-01/01

pdfKONTROLNA LISTA- Kontrola proizvodnje rasada duvana i duvana u listu – pravno lice KL-09-01/01

pdfKONTROLNA LISTA- Kontrola proizvodnje rasada duvana i duvana u listu- fizičko lice KL-10-01/01