Линкови Твининг пројекат

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије
http://www.minpolj.gov.rs

Министарство пољопривреде и шумарства Републике Италије
http://www.politicheagricole.gov.it

Пољопривредне стручне и саветодавне службе у Србији
http://psss.rs/news.php

Министарство заштите животне средине и просторног планирања Републике Србије
www.ekoplan.gov.rs

Делегација Европске уније у Републици Србији
www.delscg.ec.europa.eu

Европска агенција за безбедност хране
http://www.efsa.europa.eu/

Европска база података за пестициде
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

Међународни центар за пестициде и спречавање ризика по здравље
http://www.icps.it/

Сајт о заштити биља
http://www.zastitabilja.org/

Европска комисија
www.ec.europa.eu

Завод за заштиту природе Републике Србије
www.zzps.rs

Програм развоја Уједињених нација
www.undp.org.rs

Јавно предузеће “Србијашуме”
http://www.srbijasume.rs

Регионални фитосанитарни сервис Emilia Romagna – Ermes agricoltura
http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario

Регионални фитосанитарни сервис Veneto
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Servizi+Fitosanitari/

Регионални фитосанитарни сервис Toscana
http://www.regione.toscana.it

Медитерански агрономски институт у Барију – MAIB
http://www.iamb.it