МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ БРОЈНОСТИ ГЛОДАРА

Бројност пољских глодара се на пољопривредним површинама Баната, Срема и Бачке, услед повољних временских услова (благе јесени и зиме без мразева и магле, са температурама изнад просечних), значајно повећала,  на појединим парцелама дошло је до пренамножења и врло високе бројности пољских глодара и поред примењених хемијских мера заштите.
Повећаној бројности пољских глодара су значајно допринеле и честе и обилне падавине током пролећа и лета, што је довело до подизања нивоа подземних вода и масовне миграције глодара на подручја са вишом надморском висином, затим миграција глодара са једне врсте усева на друге, али и изразито мали број природних непријатеља, што је један од показатеља нарушене еколошке равнотеже.
На основу карактеристичних знакова присуства глодара (изглед колонија, оштећења), визуелном методом на наведеним подручјима утврђено је доминантно присуство пољске волухарице, Microtus arvalis.
Пољске волухарице и други ситни глодари су врло значајне штеточине усева пшенице, јечма, уљане репице, кукуруза, шећерне репе, соје, луцерке и поврћа, као и младих засада пољопривредног и шумског биља.
Поред штета које причињавају гајеним биљкама, поједине врсте глодара су преносиоци болести животиња  и људи.  
Повећање бројности пољских глодара  је регистровано и на непољопривредним површинама и утринама у близини ратарских усева, стрништа и канала.
У циљу смањења бројности пољских глодара потребно је извршити сузбијање  правовремено и организовано, обухватајући при том што веће површине, пољопривредне и непољопривредне, уз сарадњу и координацију свих надлежних органа и служби на терену.

Механичке мере

  • заоравање стрништа дубоким орањем и друге механичке мере;
  • преоравање усева у којим је којима је констатован висок проценат штета;
  • где је то могуће дубоко орање граничних необрађених површина или кошење;
  • кошење међа, утрина и других непољопривредних површина;

Хемијске мере
На угроженим пољопривредним површинама примењивати родентицидне мамке.
Препоручује се примена парафинских (импрегнираних) родентицидних мамака на бази цинк-фосфида и мамка на бази бромадиолона. Мамци на бази бромадиолона препоручују се за примену у јесењем периоду, након сетве озимих усева.
Мамци се примењују у складу са упутством за примену, по сувом времену. Мамци се не смеју остављати на површини земље, већ се постављају у активне рупе глодара или у кутијама за излагање мамака, како би се избеглo тровања домаћих животиња, дивљачи, природних непријатеља и загађење животне средине.
Мамци се не смеју примењивати по киши, после кише и у изразито влажном земљишту.
Мамци се не постављају голом руком, већ пластичним или металним кашичицама или чашама.
Површине третиране родентицидним мамцима се морају редовно обилазити, најмање једном у 10 дана. Угинули глодари и остаци конзумираних мамака се морају сакупљати, како би се спречила секундарна тровања природних непријатеља глодара, а нарочито птица. Сакупљени угинули глодари и остаци конзумираних мамака се морају уклонити на безбедан начин.
Родентициде, који су класификовани и обележени као нарочито опасни, могу примењивати само правна лица и предузетници уписани у Регистар пружалаца услуга за обављање оперативних услуга – дезинфекције, дезинсекције и дератизације у области заштите биља и биљних производа.

Извод из Регистра пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља за пружање оперативних услуга – дезинфекција, дезинсекција и дератизација у области заштите биља и биљних производа можете наћи у прилогу.