NABAVKA MATERIJALA ZA UZORKOVANJE

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke materijala za uzorkovanje za potrebe Odeljenja fitosanitarne inspekcije u skladu sa članom 39, stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/2015, 68/2015.)