NABAVKA NAMEŠTAJA

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovor o nabavci kancelarijskog nameštaja –za Partiju 1 – Pločasti nameštaj sa isporukom u Beogradu na osnovu okvirnog sporazuma potpisanog od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa