NABAVKA NAMEŠTAJA

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovor o nabavci kancelarijskog nameštaja za Partiju 3 – Radne stolice i fotelje sa isporukom u Beogradu na osnovu okvirnog sporazuma potpisanog od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa