NABAVKA OBUĆE ZA POTREBE ODELJENJA GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke obuće za potrebe Odeljenja granične fitosanitarne inspekcije Uprave za zaštitu bilja u skladu sa članom 39, stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/2015, 68/2015.)