NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovor o nabavci usluge mobilne telefonije, na osnovu okvirnog sporazuma potpisanog od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa broj 404-02-1733/2018-01 od 24.08.2018.godine.