Opis poslova – Pravni, opšti i finansijski poslovi

Odsek za pravne, opšte i finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na:  izradu nacrta zakona i drugih propisa i njihovo usklađivanje sa propisima EU radi obezbeđenja i unapređenja zakonodavnog okvira iz delokruga Uprave, obezbeđivanje finansijsko materijalnih i drugih uslova za efikasno i ekonomično funkcionisanje Uprave kao i zakonitog i planskog trošenja budžetskih sredstava; sprovođenje postupka po Zakonu o javnim nabavkama; koordinaciju sprovođenja postupaka javnih nabavki u Ministarstvu; pripremu predloga godišnjeg Plana nabavke za Uprave u skladu sa Finansijskim planom; planiranje dinamike javnih nabavki u skladu sa odobrenim sredstvima; obradu tenderske dokumentacije; pravne poslove u vezi sa javnim nabavkama; sprovođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača i drugih postupaka u okviru javnih nabavki za potrebe Uprave; pripremu postupka popisa i evidencije imovine Uprave; organizaciju službenih putovanja u inostranstvo državnih službenika i funkcionera; praćenje i evidenciju korišćenja usluga fiksne i mobilne telefonije; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

 

Direktiva o postupku unutrašnjeg uzbinjivanja

Direktiva o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja