О нама

Особље Пројекта

BC PL Проф. др Јан Боћански

MS PL Mr. Franco Finelli

RTA корисника г-ђа Слађана Лукић

RTA Mr. Riccardo Rossi Paccani

RTA асистент г-ђа Вања Жанко

Преводилац на пројекту г-ђица Александра Мирковић

Подаци о пројекту

 

Период спровођења Пројекта

08 мај 2008 – 07 мај 2011 (укључујући 2 продужетка пројекта)

 

Финансирање

ЕУ расположиви фондови 1.500.000 €

Трошкови ≈ 1.350.000 €

Укупан број радних дана гостујућих стручњака: 740

 

Главни постигнути резултати

  • Развој фитосанитарне стратегије укључујући релевантни акциони план.
  • Доношење нацрта примарне и секундарне легислативе и њихово усвајање, у области здравља биља, средстава за заштиту биља и семена и садног материјала.
  • Донета табела усклађености и акциони план за усклађивање националног законодавства са законодавством ЕУ.
  • Анализа домаћег система фитосанитарне контроле и сугестије за његово побољшање ради уједначавања унутрашњих контрола и контрола за увоз и извоз.
  • Имплементирана пилот шема биљног пасоша за садни материјал воћака, семенски кромпир и украсно биље. Верификовано да домаћи организациони стандарди за поједине културе су усклађени са ЕУ захтевима.
  • Развијен званични систем мониторинга.
  • Развијен и функционалан систем ГИС-а.
  • Званични сајт пројекта развијен укључујући и стране презентације Управе за заштиту биља са документима за размену информација.
  • Тренинг фитосанитарних инспектора и административног особља на административним и техничким процедурама.