О пројекту

EU CARDS Твининг пројекат SR2005/IB/AG/02

“Јачање институционалних капацитета у оквиру Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде”

Циљ овог пројекта је био да подржи и помогне Управи за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде усклађивање националног законодавства у њеном делокругу рада са законодавством ЕУ, како би се пољопривреда у Републици Србији лакше суочила са новим изазовима које предвиђа међународна трговина.

Узимајући у обзир опште циљеве пројекта, фокус је дат на подршци Управи за заштиту биља у изради нацрта нове регулативе у складу са регулативом ЕУ, развоју система контроле здравља биља у домаћем и међународном промету, као и обукама људских ресурса.

 

Корисник пројекта

Управа за заштиту биља (УЗБ)

Управа за заштиту биља је основана 2004. године у оквиру Министарства пољопривреде и Управа је Национална организација за заштиту биља која спроводи и координира свим активностима у области заштите биља. Управа се састоји од администрације и фитосанитарне инспекције (граничне и унутрашње). За одређене послове, Управа овлашћује екстерне институције

 

Имплементација пројекта

Италијанско Министарство пољопривреде и шумарства – Генерални директорат за рурални развој – Национални фитосанитарни сервис

Подршка

Фондација Medit Silva – административна подршка

Регионални фитосанитарни сервис Емилија Ромање

Регионални фитосанитарни сервис Ломбардије

Медитерански агрономси Институт – Бари (IAMB Mediterranean Agronomic  Institute of Bari)