PRAVILNIK O LISTI VRSTA POLJOPRIVREDNOG BILJA NA KOJE SE ODNOSE IZUZECI OD PRAVA OPLEMENJIVAČA I O ELEMENTIMA ZA ODREĐIVANJE MALIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Službeni glasnik RS, broj 38/2010, na snazi od 12.juna 2010. godine