ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ И УТВРЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА, ОДСТУПАЊИМА САДРЖАЈА ХРАНЉИВИХ МАТЕРИЈА И МИНИМАЛНИМ И МАКСИМАЛНИМ ВРЕДНОСТИМА САДРЖАЈА ХРАНЉИВИХ МАТЕРИЈА,КАО И О САДРЖИНИ ДЕКЛАРАЦИЈЕ И НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА СРЕДСТАВА З

На основу члана 17. став 3, члана 23. став 5. и члана 24. став 4. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09)