P R A V I L N I K O NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O PROIZVEDENIM I U PROMET STAVLJENIM SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 56/10 od 10. avgusta 2010. godine