UPUTSTVO ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI/GUIDELINES FOR PROCEDURE OF PBR

Postupak zaštite prava oplemenjivača biljnih sorti je regulisan »Zakonom o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti« (»Službeni glasnik Republike.Srbije«, br 41/2009 i 88/2011).

Uputstvo za dodeljivanje prava oplemenjivača je menjano 05.06.2019.