Упутство о службеном узорковању хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла при увозу

 

На основу Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/2009) овим упутством се прописује поступање инспектора Одељења фитосанитарне инспекције за безбедност хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла приликом узимања службених узорака код увоза пошиљака хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла.

 

Датум почетка примене Упутства је 01.10.2012. године.

Комплетан текст Упутства можете пронаћи у прилогу.