ЈАВНА НАБАВКА ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈСКЕ ОПРЕМЕ И ТВ УРЕЂАЈА

Jавна набавка видео конференцијске опреме и ТВ уређаја, број 404-02-66/2016-11, 26.02.2016. године