ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ АУТО ГУМА И ПРАТЕЋИХ УСЛУГА

Jавна набавка ауто гума као и пратећих услуга вулканизирања, крпљења и балансирања ауто гума,

број 404-02-119/2017-11, 28.11.2017. године