JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKU AUTO GUMA I PRATEĆIH USLUGA

Javna nabavka auto guma kao i pratećih usluga vulkaniziranja, krpljenja i balansiranja auto guma, broj 404-02-390/2016-11, 24.11.2016. godine