ЈАВНА НАБАВКА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ОБЈЕКАТА ГРАНИЧНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Jавна набавка одржавања и поправке објеката граничне фитосанитарне инспекције

број 404-02-376/1/2016-11, 27.10.2016. године