ЈАВНА НАБАВКА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ОБЈЕКАТА ГРАНИЧНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Jавна набавка одржавања и поправке објеката граничне фитосанитарне инспекције број 404-02-376/2016-11, 12.10.2016. године