ЈАВНА НАБАВКА ТОНЕРА

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци рачунарског материјала –тонера за Партију 13 –  Рециклирани тонери за Lexmark уређаје, Партију 14 – Рециклирани тонери за HP уређаје и Партију 15 – Рециклирани тонери за остале уређаје  (Minolta, Panasonic, Ricoh, Samsung, Canon, Epson) на основу оквирних споразума потписаних од стране Управе за заједничке послове републичких органа