ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА НАДОГРАДЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРУПЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ СЕМЕНА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ САВЕТОДАВНИХ СЛУЖБИ

Jавна набавка услугa надоградње јединственог апликативног софтверског решења, за потребе Групе за сертификацију семена и садног материјала, фитосанитарне инспекције и Пољопривредних саветодавних и стручних служби, број 404-02-380/2018-11, 25.09.2018. године