JAVNA NABAVKA USLUGA OSIGURANJA

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovor o nabavci usluge osiguranja vozila za Partiju 1 – Obavezno osiguranje vozila i Partiju 2 – Kasko osiguranje vozila, na osnovu okvirnih sporazuma potpisanih od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa