ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Јавна набавка мале вредности за набавку услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова, број

404-02-301/2013-11, за потребе Управе за заштиту биља