ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У ЗЛАТИБОРСКОМ И ШУМАДИЈСКОМ ОКРУГУ

Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова у златиборском и шумадијском округу, број 404-02-291/2016-11, 13.07.2016. године