ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА

Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова на територији шумадијског округа, број 404-02-254/5/2018-11, 04.07.2018. године