JAVNA NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA VOZILA SA UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA

Javna nabavka usluga servisiranja i održavanja vozila sa ugradnjom rezervnih delova, broj 404-02-344/2019-11, 05.07.2019. godine