ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

Jавна набавка услуга систематског прегледа запослених, број 404-02-157/2018-11 од 19.03.2018. године.