ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

Jавна набавка услуга систематског прегледа запослених,

број 404-02-172/2019-11, 19.03.2018. године