Јавна набавка услуга хигијенског одржавање пословних објекта на граничним прелазима

ЈНМВ – Набавка услуга хигијенског одржавање пословних објекта на граничним прелазима, број 404-02-173/2015-11,  20.04.2015. године