Јавна набавка услуга хигијенског одржавање пословних објекта на граничним прелазима

ЈНМВ – Набавка услуга хигијенског одржавање пословних објекта на граничним прелазима, број 404-02-112/2014-11

09.04.2014. године