JAVNA NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA LEGITIMACIJA ZA FITOSANITARNE INSPEKTORE

Javna nabavka usluga štampanja legitimacija za fitosanitarne inspektore, broj  404-02-363/2018-11, 19.09.2018. godine