JAVNA NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA SPECIFIKACIJE KOJA PRATI FITOSANITARNI SERTIFIKAT I FITOSANITARNI SERTIFIKAT ZA REEKSPORT

Javna nabavka usluge štampanja specifikacije koja prati fitosanitarni sertifikat i fitosanitarni sertifikat za reeksport, broj  404-02-103/2017-11, 06.11.2017. godine