ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ШТАМПАЊА ФИТОСЕРТИФИКАТА И ФИТОСЕРТИФИКАТА ЗА РЕЕКСПОРТ

Jавна набавка услуга штампања фитосертификата, фитосертификата за реекспорт и спецификације, број  404-02-47/2017-11, 25.08.2017. године