ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ШТАМПАЊА ФИТОСЕРТИФИКАТА, ФИТОСЕРТИФИКАТА ЗА РЕЕКСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Jавна набавка услуга штампања фитосертификата, фитосертификата за реекспорт и спецификације, број  404-02-241/2018-11 – 07.05.2018. године