ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ШТАМПАЊА ФИТОСЕРТИФИКАТА И ФИТОСЕРТИФИКАТА ЗА РЕЕКСПОРТ

Jавна набавка услуга штампања фитосертификата и фитосертификата за реекспорт, број 404-02-342/2016-11, 31.08.2016. године