Z A K O N O ZAŠTITI PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI

 

Z A K O N O ZAŠTITI PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI/LAW ON PROTECTION OF PLANT BREEDERS RIGHTS

(Službeni Glasnik Republike Srbije br. 41/2009 i 88/2011, zakon je na snazi od 02. decembra 2011)