6/2018- OSIGURANJE ZAPOSLENIH I ANGAŽOVANIH LICA

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovor o nabavci usluga osiguranja zaposlenih i angažovanih lica za Partija 1 – Smrt usled nezgode, Trajni invaliditet, Troškovi lečenja i dnevna naknada na osnovu okvirnog sporazuma potpisanog od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, 404-02-767/2018-01 od 19.04.2018. godine, kao i ugovor o nabavci usluga osiguranja zaposlenih i angažovanih lica za Partiju 2 – Hirurške intervencije i teže bolesti na osnovu okvirnog sporazuma potpisanog od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, 404-02-766/2018-01 od 19.04.2018. godine.