NABAVKA TONERA ZA HP UREĐAJE

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovor o nabavci računarskog materijala – tonera za Partiju 3 – Original toneri za NR uređaje na osnovu zaključenog Okvirnog sporazuma broj 404-02-1089/2019-01 od 31.05.2019. godine

 

Dokumenta

Pitanja i odgovori 3 - 15.11.2019. godine Preuzimanje