Javne nabavke

NABAVKA USLUGA IZRADE AKTA O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke usluga izrade Akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od…

Javne nabavke

NABAVKA PP VREĆA ZA PAKOVANJE UZORAKA

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke PP vreća za pakovanje uzoraka za  potrebe Odseka…

Javne nabavke

NABAVKA AUTO GUMA KAO I PRATEĆIH USLUGA VULKANIZIRANJA, KRPLJENJA I BALANSIRANJA AUTO GUMA

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke nabavka auto guma kao i pratećih usluga vulkaniziranja,…

NABAVKA TONERA ZA HP UREĐAJE
Uprava za zaštitu bilja

NABAVKA TONERA ZA HP UREĐAJE

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovor o nabavci računarskog materijala – tonera za Partiju 3 - Original toneri za…