Јавне набавке

Јавна набавка за доделу уговора о делу

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је објавила позив за подношење понуда за јавну набавку за доделу…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је објавила позив за подношење понуда за јавну набавку рачунарске и…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Јавна набавка мале вредности за набавку услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова, број 404-02-301/2013-11, за потребе Управе…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Отворени поступак јавне набавке услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова број 404-02-194/2013-11 за потребе Управе за заштиту биља.…