Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга регистрације службених аутомобила, у складу са чланом…

Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга израде Акта о безбедности информационо-комуникационих система од…

НАБАВКА УСЛУГА МЕДИЈСКЕ ПРОМОЦИЈЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА МЕДИЈСКЕ ПРОМОЦИЈЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга медијске промоције Управе за заштиту биља, у…

НАБАВКА АНТИВИРУСНОГ СОФТВЕРА
Јавне набавке

НАБАВКА АНТИВИРУСНОГ СОФТВЕРА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке антивирусног софтвера за  потребе Управе за заштиту биља,…

Јавне набавке

НАБАВКА ТЕСТ ТРАКА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА ЗА ПОТРЕБЕ ОДЕЉЕЊА ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке тест трака за испитивање генетски модификованих организама за …

План јавних набавки за 2022. годину
Јавне набавке

План јавних набавки за 2022. годину

У складу са чланом 88 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) Управа за заштиту биља Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2022. годину је усвојила План јавних набавки за 2022. годину.

Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга систематског прегледа запослених Управе за заштиту биља,…

Јавне набавке

НАБАВКА ПП ВРЕЋА ЗА ПАКОВАЊЕ УЗОРАКА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке PP врећа за паковање узорака за  потребе Одсека…

Јавне набавке

НАБАВКА АУТО ГУМА КАО И ПРАТЕЋИХ УСЛУГА ВУЛКАНИЗИРАЊА, КРПЉЕЊА И БАЛАНСИРАЊА АУТО ГУМА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке набавка ауто гума као и пратећих услуга вулканизирања,…

Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА БРЗЕ ПОШТЕ

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга брзе поште за потребе запослених Управе за…