JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKU USLUGA MESEČNOG ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG I DATA-BASE SISTEMA ZA KONTROLU U OKVIRU ODELJENJA GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE

Javna nabavka usluga mesečnog održavanja aplikativnog i data-base sistema za kontrolu u okviru Odeljenja granične fitosanitarne inspekcije, broj  404-02-421/2016-11, 07.12.2016. godine