JAVNA NABAVKA USLUGA MESEČNOG ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG I DATA-BASE SISTEMA ZA KONTROLU U OKVIRU ODELJENJA GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluga mesečnog održavanja aplikativnog i data-base sistema za kontrolu u okviru Odeljenja granične fitosanitarne inspekcije, broj 404-02-326/2/2018-11, 23.10.2018. godine