IZMENA I DOPUNA OBRASCA 1

Obaveštenje za sve izvoznike bilja i biljnih proizvoda za područje Ruske Federacije – u  rubrici „Dopunska izjava“  potrebno je navesti naziv i adresu preduzeća-proizvođača. U skladu da navedenim, potrebno je da SVI IZVOZNICI HITNO DOSTAVE NADLEŽNIM POLJOPRIVREDNIM SLUŽBAMA SPISAK SA PODACIMA O SOPSTVENIM MESTIMA PROIZVODNJE KAO I SPISAK SA PODACIMA SVOJIH KOOPERANATA (PROIZVOĐAČA), na OBRASCU 1 u prilogu ovog dokumenta (izmenjen i dopunjen 15. septembra 2016.). 

obracac1 rf

Popunjen obrazac sa navedenim podacima mora biti overen i potpisan od strane odgovornog lica izvoznika. Kopiju popunjenog obrasca službe prosleđuju nadležnom fitosanitarnom inspektoru u cilju kontrole.